Föreningens årsmöte 2018

Den 22 mars 2018  mars höll Träpatronerna sitt årsmöte inför ett hundratal medlemmar. Hörsalen på Metropol  var i det närmste fullsatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår ordförande Sture hälsade alla välkomna och drog även några uppskattade anekdoter. Han informerade om det gågna årets verksamhet. Han lämnade information om standardiserat vårdförlopp och nyheter inom prostatacancerbehandlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang på storbild av tänkte vi på de kamrater som under året lämnat oss


Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stor ackuratess leddes mötet av Lennart Uggeldahl, med Tord Berglund som sekreterare.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.
Styrelsevalet utföll enligt följande:
Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år
Ledamöter: Bo Näslund och Lennart Lundsten. Båda valda på två år.
Till ersättare valdes Roland Östling och Lars-Olov Högström
Tord Berglund och Anders Hörnblad har ett år kvar på sin mandatperiod.
Dessutom valdes Inga-lill Själander och Sune Nordström som adjungerade medlemmar till styrelsen.
Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Håkan Olsson som ersättare.
Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga under det kommande året.


 
Årsmötet var raskt avklarat och därefter vidtog den obligatoriska fikapausen och det var många muntra skratt och intressanta diskussioner när vi fikade


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter fikat höll Kjell Brissman från förbundet ett anförande där han berättade om Prostatacancerförbundets verksamhet. Hans huvudsakliga punkter var:
* Stödja de lokala patientföreningarna
* Trycka på för bra behandling av prostatacancer
* Sprida upplysning om prostatacancer
* Bidra till forskning och utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Kjell följde ett föredrag av uroterapeut Carina Backman om Bäckenbotten rehabilitering efter behandling av prostatacancer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutades med ett "besök" av Robert Lind från Kramfors

 

 

Föreningens årsmöte 2017

Den 30 mars 2017  mars höll Träpatronerna sitt årsmöte inför drygt ett hundratal medlemmar. Hörsalen på Metropol var i det närmste fullsatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vanligt hade vi bokbord med informationsmaterial och åtgången var strykande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår ordförande Sture alla välkomna och drog även några uppskattade anekdoter. Han informerade även om det standardiserade vårdförloppet och informerade o de snackaféer som föreningen startat i Sundsvall. Under mötet kom förslag om att utöka antalet kaféer på andra orter i länet och styrelsen tog till sig detta förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang av Daniel Stagno tänkte vi på de kamrater som under året lämnat oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stor ackuratess leddes mötet av Lennart Uggeldahl, med Tord Berglund som sekreterare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.
Styrelsevalet utföll enligt följande:
Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år
Ledamöter Tord Berglund och Anders Hörnblad. Båda valda på två år.

Till ersättare valdes Roland Östling och Lars-Olov Högström
Bo Näslund och Lennart Lundsten har ett år kvar på sin mandatperiod.
Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Åke Bertil Åström som ersättare.
Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga under det kommande året.

Styrelsen förslog att en viss del av föreningens kapital ska föras över till en fond och mötet beslutade så. Det gav en styrelsen i uppdrag att formulera regler för denna fond.
 
Årsmötet var raskt avklarat och innan kaffepausen delades årets stipendium ut. Till stipendiat detta år har föreningen utsett Holmstens trio i Sunnersta. Holmstens trio har under åren samlat in över 100,000 kronor till prostatacancerforskningen och under sina showkvällar haft sådana celebriteter som Helene Sjöholm och Janne Schaffer på besök. För 2017 är tre kvällar inbokade. Den 7 nmaj kommer Markus Molin på besök och i september bröderna Rongedal och året avslutas med ett advents kafé den 26 november.

 

 

 

Därefter vidtog den obligatoriska fikapausen och det var många muntra skratt och intressanta diskussioner när vi fikade

 

 

 

 

 

 

 

 Efter fikat höll dr Johan Styrke från urologen i Sundsvall ett intressant föredrag. Han pratade om
* Kvalitetsarbete i Norra Regionen
* Screening för prostatacancer
* PPC Patientöversikt prostatacancer
* PAE Prostataartärembolisering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter anförandet följde en livlig frågestund där även Kerstin Åhslund deltog.

 

Som slutnummer på dagens program stod Trio med GunDa som underhöll oss med musik från 50 och 60-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare årsmöten

 

 

17 mars 2016  mars höll Träpatronerna sitt årsmöte inför ett hundratal medlemmar. Hörsalen på Metropol  var i det närmste fullsatt. Som vanligt hade Astellas varit med och sponsrat vårt möte. Gå gärna in på deras hemsida http://www.astellas.se/ och se vad de har erbjuda. I år hade vi ytterligare en sponsor Sten Hjertman. Som vanligt hade vi bokbord med informationsmaterial och åtgången var strykande.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår ordförande Sture alla välkomna och drog även några uppskattade anekdoter. Han informerade även om det standardiserade vårdförloppet. Mer oom detta kan du läsa på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-2
Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang av Daniel Ingemarsson Wiik tänkte vi på de kamrater som under året lämnat oss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stor ackuratess leddes mötet av Per Richard Molén, med Tord Berglund som sekreterare.

 


Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.
Revisorn Bertil Uggledahl läser upp revisionsberättelsen och förslår ansvarsfirihet för styrelsen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsevalet utföll enligt följande:
Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år

Ledamöter Bo Näslund och Lennart Lundsten. Båda valda på två år.
Till ersättare valdes Roland Östling och Lars-Olov Högström
Torde Berglund och Anders Hörnblad har ett år kvar på sin mandatperiod.
Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Åke Bertil Åström som ersättare.
Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga under det kommande året.

Som en övrig fråga kom frågan om diagnosförsäkring upp. En diagnosförsäkring är en händelseförsäkring som ger en engångsersättning vid diagnos av ett antal sjukdomar. När en diagnos för sjukdom fastställs av läkare utbetalas en engångsersättning. Styrelsen lovade att närmare titta på frågan.

 

 

Årsmötet var raskt avklarat och innan kaffepausen avtackades de avgågna styrelseledamöterna Evert Lundi och Sven Bodin.
Ordförande Sture flankeras av till vänster Evert Lundin och till höger Sven Bodin. Tack för gott samarbete.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter viddtog den obligatoriska fikapausen och det var många muntra skratt och intressanta diskussioner när vi fikade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter fikat höll dr Fredrik Jäderling. Karolinska sjukhuset ett anförande under rubrik Prostatan Gott och ont i ett. Om bilddiagnostuk vid prostacancer.
Han berättade på ett livfullt sätt hur man kan kombinera MRT (Magnet Resonnas Tomografi) med undersökningar av prostatacancer. Trots att det ingick mycket teknik så förklarade han så att vi alla förstod vad han menade. Genom att kombinera MR-röntgen vid olika undersökningar av prostatan. Han berättade även om STHLM3 modellen. Efter anförandet följde en livlig frågestund där även Kerstin Åhslund deltog.

 
Föredragshållaren Fredrik Jäderling 

 

 

 

 

 

 

Som slutnummer på dagens program stod Club 64som består av Tobbe Jonsson ukulele, Ingolf Söderlind gitarr och Kenneth Grannas bas. Trion bjöd på en pigg och glad musik som spände över flera musikaliska områden allt från Fröding till Elvis via Sven Ingvars och egen komponerad musik.

 

 

 

 

 

Den

 

 

 

 

 

 

 

Den 21 mars höll Träpatronerna sitt årsmöte inför ett sjuttital medlemmar som trotsat snöyra och klass ett varningoch tagit sig till mölet. Hörsalen på Metropol  var i det närmste fullsatt. Som vanligt hade Astellas varit med och sponsrat vårt möte. Gå gärna in på deras hemsida http://www.astellas.se/ och se vad de har erbjuda.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid ingången stod Astellas representant Christel Asplund och demonsterade deras produkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vår ordförande Sture alla välkomna och drog även några uppskattade anedoter. Här kommen en variant på en av dem han drog:
 Varje patient som anträdde läkare Östegrens manliga väntrum fick samma barska uppmaning:
- Klä av er nakna!
Till slut satt där tio stycken spritt språngande nakna karlar.
- Och jag som bara skulle hämta lite huvudvärkspulver, beklagade sig den förste.
- Och jag som bara skulle undersöka stortån, beklagar sig den andre.
- Och jag som bara skulle ta bort en vaxpropp, beklagar sig den tredje. Och så fortsatte det fram till den siste som sa:
- Och jag som bara skulle läsa av elmätaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang av Daniel Ingemarsson Wiik tänkte vi på de kamrater som under året lämnat oss

 

 

 

 

 

 

 

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stora vana och ackuratess leddes mötet av ”ständige årsmötesordföranden” Björn Ekman, med Tord Berglund som sekreterare.
Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan
Ekonomiska berättelsen
Budget

Verksamhetsplan 2014 

Samtliga handlingar hittar du genom att klicka på länkarna ovan

Val till styrelsen utföll enligt följande:
Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år
Kassör Sven Bodin Vald på 2 år
Ledamöter Everth lundin och Lennart Lundsten. Båda valda på två år.
Till ersättare valdes Roland Östling och Lars-Olov Högström
Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Åke Bodvill och Bertil Åström som ersättare.
Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga under det kommande året.
En stadgeändring som innebär att handlingar till årsmöten och andra sammankomster skickas till dem som anmält sin e-postadress kommer att skickas elektroniskt.


Årsmötet var raskt avklarat och kaffepaus vidtogs.

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter fikat hade vi fyra personer som höll var sitt anförande. Det började med  Lennart Lindow som berättade om vår brodersförening i Jämtland Jämtgubbens verksamhet. Genom ett idoget arbete har man ökar medlemsantalet till nära 1100 medlemmar. Jag blev så fascinerad av hans anförande att jag glömde att fota honom, men den som vill se hur han ser ut kan gå in på Jämtguppens hemsida http://www.jamtgubben.nu/ .
Därefter berättade Christel om Astellas produkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Bäckström berättade på ett mycket levande sätt om inkontinens och de problem han har upplevt.

 


Därefter tog vår ”huvudtalare Lars Beckman vid I den första delen berättade han om onkologavdelningens arbete. Avdelningen arbetar efter tre ledord. BOT, LINDRING, LIVSKVALITET. Därefter kom han in på strålkanonens historik i Sundvall. Den första öppnade redan 2002 och nu är den andra med god hjälp av Träpatronernas insamling invigd. Man kan nu ta emot 45-60 patienter för strålbehandling varje dag.Totalt beräkna man med att kunna klara av 11-12.000 behandlingar per år.
Efter Lars anförande vidtog en frågestund där lars med god hjälp av Kerstin Åslund besvarade alla frågor på ett ingående sätt.
Lars avslutade sitt anförande med en uppföljning av hans tal fjol då han pratade om sin kokbok ”Matfrisk”

Föregående årsmöte

Årmöte inför ett åttiotal medlemmar 21 mars 2013.Metropol  var i det närmste fullsatt. Som vanligt hade Astellas varit med och sponsrat vårt möte. Gå gärna in på deras hemsida http://www.astellas.se/ och se vad de har erbjuda.

Som vanligt stod Tord Berglund vid ingången och sålde Blå Bandet nålar med strykande åtgång

Lokalen var nästan fullsatt med ett åttiotal närvarande när ordföranden Sture Henningsson öppnade mötet med sitt inledningsanförande där han bland annat konstaterade att det är nästan exakt på dagen tio år sedan föreningen startade.

Sture avslutade sitt anförande med att påkalla en stunds stillhet för de medlemmar som året lämnat oss. Under denna stilla stund spelade Daniel Ingemarsson Wiik vacker musik för oss alla.

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stora vana och ackuratess leddes mötet av ”ständige årsmötesordföranden” Björn Ekman, med Tord Berglund som sekreterare.

Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.

Verksamhetsberättelsen

Ekonomiska berättelsen

Budget

Verksamhetsplan 2013

Samtliga handlingar hittar du genom att klicka på länkarna ovan

Val till styrelsen utföll enligt följande:

Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år

Ledamöter: Anders Hörnblad (2 år) Tord Berglund (2 år), Sven Bodin (1 år) och Evert Lundin (1 år)

Till ersättare i styrelsen valdes Lars-Olov Högström och Roland Östling. Båda på ett år.

Valberedningens ordförande Curt Bäckström förklarade att det har varit ett lätt arbete för valberedningen då samtliga ledamöter ställde upp för omval.

Därför lovade han att fungera som valberedning även inför nästa års årsmöte.

Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Åke Bodvill och Bertil Åström som ersättare.

Efter årsmötet vidtogs utdelning av årets stipendium. Priset gick i år till Anders Björeland fysiker vid strålkanonsavdelningen vid Sundsvalls sjukhus. Motiveringen löd som följer: ”Anders har sedan lång tid vid strålavdelningen vid Länssjukhuset aktivt deltagit vid behandlingen av cancersjuka personer bland dem många med prostatacancer. Med stort kunnande och omfattande insikt i tekniska krav och behov i nutid och framtid för den nya strålkanonen i Sundsvall har Anders Björeland medverkat i upphandlingen och installationen. Anders är och kommer att vara en ”strålande” tillgång för många medlemmar i Träpatronerna i framtiden.”

Stipendiet bestod förutom diplom, blommor och blader en check på 5000 kronor.

Därefter togs en stunds paus med fika och många spontana samtal genomfördes i sällskap av kaffe, mackor och goda vänner.

Efter fikat inledde överläkaren Lars Beckman sitt anförande. I den första delen berättade han om onkologavdelningens arbete. Avdelningen arbetar efter tre ledord. BOT, LINDRING, LIVSKVALITET. Därefter kom han in på strålkanonens historik i Sundvall. Den första öppnade redan 2002 och nu i vår står man i begrepp att inviga den andra. En kanon som Träpatronerna hjälpt till med insamling till som inbringade cirka 1,5 miljoner koronor.

Man kan strålbehandla 40 – 50 patienter varje dag och har öppet 7-19. Det första spadtaget till den nya byggnaden togs i mars 2012 och nu pågår intrimningen för fullt för att allt ska vara klart till invigningen som är planerad till maj.

Efter Lars anförande gavs tillfälle att ställa frågor till honom och Kerstin Åslund. Alla frågor kunde besvaras uttömmande och alla var nöjda med de svar man fått.

Därefter vidtog del två i Lars anförande.  Lars har tillsammans med professor Lars Franzen och kocken Fredric Andersson givit ut en bok ”Matfrisk”.

Iden med boken Matfrisk, mat som kan förebygga cancer är att visa hur man kan äta mycket gott och samtidigt minska risken för flera cancersjukdomar. På ett personligt sätt väcker författarna nyfikenhet utan att skrämmas, genom att på ett enkelt sätt förklara sammanhang, sprida kunskap och bjuda på rätter som är lättlagade
Tillsammans har de båda ”larsgossarna” över 50 års erfarenhet av cancerbehandling och samtal med patienter och deras anhöriga. Den erfarenheten och kunskapen har dom delat med sig i boken.

Lars berättade även mycket entusiastiskt hur arbetet med att skaffa sponsor med mera till boken gick till.

 

 

Efter föreläsningen signerade Lars boken och kön blev lång.