Träpatronerna - prostatacancerföreningen i Västernorrland 

Vi finns för dig!

Vi har bildats för att ge dig, som fått diagnosen prostatacancer, någon att tala med.
 
Ofta räcker inte tiden vid läkarbesöken till för att ge svar på de många frågorna. Patientföreningen är tänkt som ett komplement till vad sjukvården och de enskilda läkarna kan erbjuda. Att möta andra med samma diagnos, att få samtala man och man emellan kan stärka din individuella trygghet.

Föreningen och dess medlemmar har alla en personlig, praktisk erfarenhet av prostatacancer och dess olika behandlingsformer.  

Medlemsmöten

Föreningen har ett flertal medlemsmöten med information av närvarande urologläkare och andra föreläsare.

Föreningen håller också gruppmöten som kommer att ge dig och dina anhöriga tillfällen att, med andra drabbade medmänniskor, dryfta gemensamma erfarenheter.