Litteratur

Böcker

 • Per-Anders Abrahamsson: "Prostatacancer - information för patienter och anhöriga", Astra Zeneca Sverige, 2006, ISBN 91-86327-64-X (128 sidor)
 • Hans-Olov Adami m.fl: "Prostatacancer", Karolinska Institutet University Press, 2006, ISBN 91-85565-03-2 (124 sidor)
 • Lasse Andersson: ”Under bältet på en karl – en bok om prostatacancer”, Livskraft i Karlskoga, 2005
 • Lasse Andersson: ”Om potens”, Gothia Förlag, 2006, ISBN 91-72055057 (31 sidor)
 • Ingmar Björkstén: ”Tur i otur”, Prisma, 2000, ISBN 91-518-3673-4 (247 sidor)
 • Jörn Donner, John Vikström: "Att leva är att dö - ett samtal om tillvarons mening", Verbum, 2002, ISBN 91-526-2874-4
 • Kjell-Olof Feldt, Birgitta von Otter: "I cancerns skugga", Ekerlids förlag AB, 2003, ISBN 91-896-1764-9 (240 sidor)
 • Michael Korda: ”Oss män emellan – att överleva prostatacancer”, Wahlström & Widstrand, 1998, ISBN 91-46-17325-0 (307 sidor) (Översättning från engelskan av M Korda: ”Man to man”)
 • Lars Göran Pärletun: ”Ditt PSA är för högt – mitt möte med prostatacancer”, Vivamos, 2003, ISBN 91-631-3887-5, (284 sidor).
 • Ulf Schenkmanis, Bo-Johan Norlén: "Prostatacancer", ICA-förlaget AB, 2004, ISBN 91-534-2388-7 (80 sidor)
 • Olof Söderlind: "PSA-männen", Books-on-demand.com, 2009, ISBN13: 978-91-978046-0-8 (322 sidor)
 • Anders Widmark, Jan-Erik Damber (redaktörer), Carl-Olof Börjesson (texter): "Prostata - 22 experter i en lätt bok om ett tungt ämne", sanofi-aventis, 2009. (138 sidor)

Informationsskrifter

 • Ola Bratt: "Att leva med prostatacancer”, Astra Zeneca Sverige AB, 151 85 Södertälje, 2008 (34 sidor)
 • Sten Nilsson, Lennart Levi: "Prostatacancer - råd, rön, möjligheter", Radiumhemmets forskningsfonder, Karolinska sjukhuset, Box 25, 171 11 Solna, ISBN 91-631-3567-1. (48 sidor)

Socialstyrelsens publikationer

Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar, art.nr. 2010-4-10 (8 sidor)

 Nationella riktlinjer för prostatacancervård     

         

Bli medlem

Ju fler vi är tillsammans, ju starkare vi blir! 

Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation och består idag
av 27 lokalföreningar med sammanlagt cirka 12.000 medlemmar.

Men vi behöver fler!
Du skall komma ihåg att det är 2.400 män som dör varje år i prostatacancer. Du kan med ditt medlemskap bidraga till att den siffran inte ökar.

Bli medlem