Minnesfond

Vill du hedra minnet av någon nära? 
 
Skänk då en minnesgåva till Träpatronerna som stöder kampen mot prostatacancer.
 
Betala in din gåva till Träpatronerna, bankgiro 5606-3738

Ange följande i samband med betalningen via länken nedan eller direkt till e-postadress trapatronerna@live.se 

1.       Namnet på den Du vill hedra och varför (till minne av, födelsedag etc)
2.       Datum för begravning, födelsedag eller annat
3.       Fullständig adress dit vi ska skicka bevis på hedersgåvan
4.       Namn på givarna som ska stå med på minnesbladet
5.       Eventuell personlig hälsning
6.       Inbetalarens namn och adress
7.       Belopp Du har inbetalt.


TRÄPATRONERNA TACKAR FÖR DIN GÅVA!

Lämna ditt meddelande genom att klicka på denna länk