PSA

Den viktigaste fördelen med PSA-prov är att tidig upptäckt och behandling av prostatacancer minskar risken för allvarlig prostatacancer i framtiden. En europeisk vetenskaplig undersökning visade år 2009 att regelbundna PSA-prov kan leda till en minskning av risken att dö av sjukdomen med omkring en tredjedel på nio års sikt.

I undersökningen behövde 1 000 män göra PSA-prov för att ett dödsfall i prostatacancer skulle förebyggas. Den viktigaste nackdelen är att många som PSA-testas får cancerdiagnos och behandling i onödan, eftersom deras prostatacancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. Det är betydligt fler män som behandlas i onödan efter PSA-prov, än som botas från en livshotande cancer.

Socialstyrelsen har givit ute en bra broschyr om PSA prov.

Ladda ner den här

 Även sjukvårdsupplysningen har informativa sidor om PSA-prov.

Kom ihåg att din läkare aldrig kan neka dig ett PSA-prov. När du får ett svar från PSA-provet nöj dig inte heller med svaret att provet vara bra utan fråga efter värdet.

Bli medlem

Ju fler vi är tillsammans, ju starkare vi blir! 

Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation och består idag
av 27 lokalföreningar med sammanlagt cirka 12.000 medlemmar.

Men vi behöver fler!
Du skall komma ihåg att det är 2.400 män som dör varje år i prostatacancer. Du kan med ditt medlemskap bidraga till att den siffran inte ökar.

Bli medlem