Prostatacancer, mannens största cancersjukdom

Omkring 95 000 svenska män, huvudsakligen i åldrarna 50 år och uppåt är drabbade av prostatacancer och årligen tillkommer enligt senast kända statistik ca 10 000 nya fall. Tendens till lägre åldrar finns. Räknat som incidens, alltså årligen tillkomna nya fall, är det Sveriges största cancersjukdom. Utöver detta finns sannolikt ett mörkertal, som är okänt, och varje år dör cirka 2 500 män av sjukdomen.

Genom de biverkningar, inkontinens och impotens, som kan uppstå i samband med olika behandlingar av sjukdomen kan man påstå att dubbelt så många drabbas genom att de flesta män vanligtvis har ett förhållande till en kvinna. Förhållandet till de anhöriga är alltså mycket viktigt att beakta i samband med denna sjukdom. 

Behandlingsmetoder

Efter fastställd diagnos och diskussion med en eller två läkare så kallad ”second opinion”, vilket alla har rätt till, finns för närvarande tre grupper av behandlingsmetoder för att i många fall kunna bota prostatacancer. Det kan bestå av t.ex

  • Kirurgi, vilket innebär att prostatakörteln opereras bort med olika typer av ingrepp.
  • Strålning av prostatans cancerceller som är känsligare för en stråldos än vad friska celler är. Även denna behandling kan göras på olika sätt och betraktas som likvärdig med kirurgi vad gäller effekten.
  • Hormonbehandling är ett sätt att hindra cancerns fortsatta tillväxt. Denna metod tillämpas i första hand vid spridd cancer samt när den drabbade är en äldre man och då talar man i allmänhet om män äldre än 70 år.

Viktigast av allt, TIDIG UPPTÄCKT

Viktigast av allt när det gäller sjukdomen är en TIDIG UPPTÄCKT, oavsett hur denna går till. Chansen till bot är då rätt stor speciellt om cancern inte är av aggressiv art. Den vanligaste metoden till upptäckt är för närvarande ett enkelt blodprov där förekomsten av ett protein kan analyseras och som kan ge en indikation om prostatacancer.

Provet kallas PSA-analys där bokstäverna står för Prostata Specifikt Antigen. Under 2007 presenteras Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer som bland annat innebär att ingen svensk läkare får säga nej till en önskan om PSA-provtagning. Viktigt är att den sökande före provtagning får en muntlig och skriftlig information om vad ett positivt utslag kan innebära.

Bli medlem

Ju fler vi är tillsammans, ju starkare vi blir! 

Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation och består idag
av 26 lokalföreningar med sammanlagt cirka10.000 medlemmar.

Men vi behöver fler!
Du skall komma ihåg att det är 2.700 män som dör varje år i prostatacancer. Du kan med ditt medlemskap bidraga till att den siffran inte ökar.

Bli medlem