Sjukdomen 

Prostatacancer är en sjukdom där elakartade celler (cancerceller) bildas i prostatavävnader. Prostatan är en körtel i det en manliga reproduktionssystemet och är placerad alldeles under blåsan och framför analöppningen. Den har en storlek som en valnöt och omger urinröret (röret som tömmer urinen från blåsan). Prostatakörteln producerar vätska som är en del av sädesvätskan.

Prostatacancer är bland de vanligaste diagnostiserade cancerformerna hos män. I USA får en av sex män denna diagnos under livet. Trots att ingen säger att det är lätt att få prostatacancer är de goda nyheterna att män med ökad uppmärksamhet och skreening kan diagnostiseras tidigare. Det betyder att de flesta prostatacancerfallen påträffas när cancern forfarande finns i prostatan och inte hunnit sprida sig.

Statistik

Prostatacancer är den vanligaste icke-hudmaligniteten hos män och är ansvarig för fler dödsfall än några andra cancerformer förutom lungcancer. Man hittar emellertid mikroskopiska tecken på prostatacancer vid obduktioner på många om inte de allra flesta män. American Cancer Society (ACS) bedömde att ca 186.320 nya fall av prostatacancer diagnostiserades i USA under 2008. Ca 1 av 6 män får diagnosen prostatacancer under sin livstid men endast 1 av 34 dör pga den. Lite över 1,8 miljoner män i USA har överlevt en prostatacancer.

Bli medlem

Ju fler vi är tillsammans, ju starkare vi blir! 

Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation och består idag
av 27 lokalföreningar med sammanlagt cirka 12.000 medlemmar.

Men vi behöver fler!
Du skall komma ihåg att det är 2.400 män som dör varje år i prostatacancer. Du kan med ditt medlemskap bidraga till att den siffran inte ökar.

Bli medlem